Norges Bank sine prognoser frem mot 2019

Norges Bank har avholdt møte og resultatet presenteres i årets andre Pengepolitisk rapport for 2016. Rapporten inneholder anslag for utviklingen i norsk økonomi. Her er noen av hovedpunktene.
Norges Bank kan fortelle at 2016 blir det tøffeste året, men at det deretter blir bedre tider for lønnstakere. Oljekrisen vil vare veldig lenge og i henhold til nye prognoser vil det frem mot 2019 gå stadig bedre med norsk økonomi.
Best er for de som har sikker jobb og høyt lån, med en nedadgående rentebane og stigende reallønn. Selv om reallønnen i 2016 vil falle blir det kun dette ene året, før lønnsvekst og lavere prisvekst gjør at reallønnen stiger stadig raskere hvert år. For 2019 spås reallønnsveksten bli nesten 2 prosent.
Norges Bank varsler også rentekutt i løpet av høsten 2016, før den blir uendret i to år. Styringsrenten blir sannsynligvis deretter økt noe og i 2019 på omtrent samme nivå som gjennomsnittet i 2016.
Ledigheten er stabil, og det spås at det i 2019 skapes rundt 30 000 nye jobber.
Det som bekymrer Norges Bank er den økte gjelden blant husholdningene. Gjelden i forhold til inntekten har steget for alle aldersgrupper. Noe som gjør oss sårbare for renten stiger, samtidig som eiendomsprisene og inntektene faller. Rentekuttene gjør imidlertid at renteutgiftene blir lettere å bære. Videre viser tallene at de fleste husholdninger betaler avdrag på gjelden sin.
Når det gjelder foretakenes gjeld er det moderat vekst, med en nedgang i utenlandsfinansiering, mens det er skjedd en vekst fra innenlandske kilder. Bankene rapporterer inn noe strammere praksis for næringseiendom, samt til foretak innenfor olje, gass og oljeservice. Gjeldsbetjeningsevnen til børsnoterte foretak er noe bedret i 1. kvartal.
Boligprisene fortsetter å stige i hele Norge, unntaket er Stavanger som virkelig sliter som følge av oljekrisen.
Norges Bank ser også en generell bedring hos våre viktigste handelspartnere i Europa og USA.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*