Oppdrettsnæringen flyttes på land

Det er nå i hvert fall gitt klarsignal til et gigantprosjekt utenfor Florø. 29. juni fikk Nekst AS og partner Marin Ramsadal konsesjon til å bygge verdens største oppdrettsanlegg på land for laksesmolt. Godkjenningen gjelder for en produksjon av 20 000 tonn smolt, og produksjonsstart planlegges i 2019.
Godkjennelsen har gått svært raskt og dette forklares med at ingen av høringsinstansene hadde innsigelser.
Størrelsen på anlegget blir som 12 fotballbaner og betegnes som et pioneranlegg. Størrelsen er hele 10 ganger større en dagens største anlegg på land. Det anslås også at dette vil skape omkring 30 nye arbeidsplasser.
Fordelene med oppdrett på land er flere, og det er hovedsakelig mindre bruk av medikamenter og avlusning. I tillegg blir det mulig å utnytte avfallet (fiskeskit og annet) til biogassproduksjon og gjødsel. Totalt gir dette en meget miljøvennlig pakke.
Økonomisk anses det også, da det koster oppdretterne om lag fem milliarder kroner årlig i lusebehandling, en kostnad pr kilo på nesten fire kroner. Kontroll over lakselus kan også gi ytterligere vekst i næringen.
De siste 30 år er smolten produsert på land, men kun inntil fisken er mellom 60-250 gram. Fra dette anlegget settes fisken ut i merder når den er drøye kiloen, og dette vil halvere produksjonstiden i sjøen.
Prosjektet har en ramme på drøye 2 milliarder kroner, og finansieringen skjer blant annet gjennom Sparebank1 i tillegg til at det foregår samtaler med andre industrielle investorer.
Det er også andre som utvikler næringen, Salmar bruker store penger på å utvikle digre havmerder som plasseres langt fra lakselusen i de varme fjordene. Her er det imidlertid viktig med stor smolt som klarer dette klimaet.
Marin Harvest har satset 600 milloner på å utvikle et hundremeter digert lukket anlegg. Dette skal beskytte mot lakselus og hindre rømninger.
Salmar har fått utviklingskonsesjon til sin havmerde, mens Marin Harvest sin løsninger er under behandling.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*